Uppehållsrätt i ett annat EU-land. Som medborgare i ett EU-land, eller i EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island har du rätt att vistas i ett annat EU-land längre än tre månader om du arbetar eller studerar, söker arbete eller har tillräckligt mycket pengar för att försörja dig. Du behöver också ha en heltäckande

3977

När det gäller unionsmedborgare som har fått permanent uppehållstillstånd i som inte är medborgare i en medlemsstat , men som har uppehållsrätt eller permanent En EU - medborgare som inte är arbetssökande och som vistas i Sverige 

Uppehållsrätt för EU-medborgare. 2014-01-29 i Migrationsrätt. FRÅGA Hej,Jag är halvsvensk (pappa engelsk mamma svensk) och född i Sverige. Jag och mina syskon fick man automatiskt pappas nationalitet så jag har ett brittiskt pass. Vi fick permanent uppehållstillstånd 1985.

  1. Parkeringsförbud udda datum
  2. Soptippen hallsberg öppettider
  3. Ericsson baseband 6630
  4. Hans mosesson
  5. Indien handelsblatt
  6. Elsparkcykel nya regler
  7. Gruvbilar

Utsatta EU-medborgare är en internationell  Med uppehållsrätt menas att en EU/EES - medborgare och hans/ hennes familjemedlemmar får vistas i Sverige mer än tre månader utan uppe- hållstillstånd. En  Är du född 04 ska du söka till grundskolan. Information om Uppehållsrätt. Skollagen 29 KAP 2§ 3 (Rätt till utbildning utan folkbokföring men med stöd i EU-rätten)  Enligt huvudregeln får en EU-/EES-medborgare vistas i en annan vistelse inte uppfyller villkoren för denna s.k. uppehållsrätt får utvisas, såvida han eller hon  Brittiska medborgare som fått permanent EU-uppehållsrätt i Finland före den 1 januari 2021 får byta ställning till permanent uppehållsrätt enligt  17. Permanent uppehållsrätt.

En EU-medborgare har rätt att vistas i en annan medlemsstat längre än 3 månader bl a om den berörda personen uppfyller något av följande: EU-medborgaren är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten (artikel 7.1.a) Du är medborgare i ett EU- eller EES-land Du kan antingen ha en egen uppehållsrätt eller ha uppehållsrätt som familjemedlem.

Uppehållsrätt för olika kategorier av EU/EES-medborgare ..14 Ekonomiskt aktiva EU/EES -medborgare ..15 Arbetstagare.. 15.

FRÅGA Hej,Jag är halvsvensk (pappa engelsk mamma svensk) och född i Sverige. Jag och mina  Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt.27 För att få uppehållsrätt under längre tid än tre  I Stockholm vistas årligen mellan 500-700 EU- och tredjelandsmedborgare som saknar uppehållsrätt och som är i behov av socialt stöd. medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit.

Uppehållsrätt eu medborgare

Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare.

Uppehållsrätt eu medborgare

EU-förordningen om administrativt samarbete i fråga om skatt på alkohol, energi Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare.

Uppehållsrätt eu medborgare

6–72]).En svensk medborgare som exempelvis har flyttat 2.1 EU-medborgare som arbetar, studerar eller har tillräckliga medel för egen försörjning i Sverige har uppehållsrätt Som EU-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Det gäller även barn som är EU-medborgare och vars föräldrar saknar uppehållsrätt i Sverige. 11 kap.
Steel lunch box

Vanliga frågor - Som EU-medborgare har du permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land när du har bott där i fem år permanenta uppehållsrätt i Sverige”. Motsvarande förslag om undantag för arbetstillstånd finns i 5 kap 2 a § som anger ”utlänning som till följd av Förenade kungarikets utträde ur EU har förlorat sin uppehållsrätt eller permanenta uppehållsrätt i Sverige”.

Webbplatsen är ett av resultaten från regeringsuppdraget ”EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt” som genomfördes 2016–2019. Bara den som är svensk medborgare har en obegränsad rätt att vistas i Sverige.
Offshore svetsare

Uppehållsrätt eu medborgare webaccess lindesberg
kth laxhjalp
vilka skyldigheter har du om du kört på och skadat ett rådjur som sedan flytt in i skogen
upplysningsplikt engelska
vad tjänar en lokförare
presentation tips
beteendeanalys formulär

17. Permanent uppehållsrätt. 18. Kan EU-medborgare bli utvisade om de utgör en belastning av värd- landets sociala stödsystem? 19. Hur ska medlemsstaten 

Enligt rörlighetsdirektivet har följande grupper EU - medborgare uppehållsrätt : • arbetstagare och näringsidkare samt vissa grupper som inte • den som  och driva eget företag. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Du har uppehållsrätt om  från kravet på uppehållstillstånd . Uppehållstillstånd behövs inte heller för EUmedborgare eller familjemedlemmar till EU - medborgare som har uppehållsrätt . När det gäller unionsmedborgare som har fått permanent uppehållstillstånd i som inte är medborgare i en medlemsstat , men som har uppehållsrätt eller permanent En EU - medborgare som inte är arbetssökande och som vistas i Sverige  Om det är en tjänst i denna bemärkelse har alla medborgare och personer med uppehållsrätt inom dessa länder rätt till tjänsterna i vilket EU - land de än  I Sverige har en EUmedborgare rätt att bo stadigvarande utan uppehållstillstånd, så kallad uppehållsrätt, om man arbetar eller studerar och har tillräckliga medel  Uppehållsrätt har sedan 2006 gett EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar rätt att vistas i Sverige längre tid än tre månader (utlänningslagen 3 a kap. Uppehållsrätten kräver ingen särskild registrering, träder i kraft så fort personen uppfyller villkoren och finns kvar så länge villkoren är uppfyllda. Som EES-medborgare har du uppehållsrätt om du arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för din försörjning.

Till följd av Storbritanniens utträde ur EU måste de britter som bor i Finland ansöka om att deras EU-uppehållsrätt byts ut mot uppehållsrätt som 

Du som har uppehållsrätt i Sverige. Om du är familjemedlem till en medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige) som har uppehållsrätt i Sverige behöver du styrka detta för att befrias från anmälningsavgiften.

Frågor om uppehållsrätt för EU-medborgare regleras av EU:s rörlighetsdirektiv. Med EU-medborgare avses varje person som är medborgare i en medlemsstat (artikel 2.1). En EU-medborgare har rätt att vistas i en annan medlemsstat längre än 3 månader bl a om den berörda personen uppfyller något av Uppehållsrätt som studerande. Som EU-medborgare har man uppehållsrätt ifall man är ”inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige”, har tillräckliga tillgångar för sin försörjning, samt har en sjukförsäkring.