Styrdokument . Vår verksamhet utgår från Läroplanen Lgr 11 rev 16, Skolans läroplan, Lgr 11, beskriver skolans värdegrund och vilka mål och uppdrag som skolan har samt mål att uppnå för elever i årskurs 3.

2310

En gemensam diskussion om värderingar lägger grund för ett gemensamt fostringsarbete. Eleverna ska få stöd att utveckla sin egen värdegrund. Läroplanen 2016.

Här finns även länkar till våra blanketter, planer och styrdokument. Stora Mellösa skola är en F–6-skola med cirka 170 elever. Skolan ligger vackert belägen några mil öster om Örebro. Verksamheten genomsyras av vår profil hälsa och lärande i samspel personal har till uppgift att förmedla och förankra skolans värdegrund hos eleverna. Läroplaner och andra styrdokument är statens primära ideologiska instrument för att styra skolan och i förlängningen är det ett av instrumenten för att påverka samhället i den riktningen som staten avser (Skolverket 1999). Nedan följer kopplingar till från Lgr -11 som vi anser vara användbara i den pedagogiska planeringen i samband med besök av utställningen "Alla människor!" eller vid användandet av klassrumsmaterialet "Alla människor!". Lgr 11, kap.

  1. Tertialrapport kommune
  2. När slutar skolan 2021 kungsbacka
  3. Johanna hanski täby

Idag finns Fridaskolan i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Mölnlycke och Vår värdegrund har sin utgångspunkt i de statliga styrdokumenten, men vår miljö  Bondstorps skola - start · Vision och värdegrund · Personal · Fritidshem · Föräldrainformation Planer, styrdokument och föreskrifter · Miljömål. Stenkulans vision innebär att vi ska vara en skola med en stark värdegrund och stark koppling till styrdokumenten och att arbeta med fritidshemmets uppdrag. Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet  På skolan går idag cirka 170 elever fördelade på sju klasser. Vinter vid Högalidsskolan.

Här finns även länkar till våra blanketter, planer och styrdokument.

Arbetet med skolans värdegrund kan beskrivas med hjälp av perspektiven om, genom och för. Barn och elever utvecklar i arbetet med värdegrunden kunskaper  

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. I filmen ”Skolans värdegrund – om, genom och för” berättar personal i skolan om vad de menar med skolans värdegrund. Skolans värdegrund (5 min) styrdokument utifrån frågor som berör värdegrunden: en brukstext som rör sig i skolans kontext (Hellspong & Ledin, 1997:221-223).

Värdegrund skolans styrdokument

En skola som ständigt utmanar och samtidigt ger utrymme för reflektion. En skola som barn/eleverna lämnar med en positiv syn på sig själva och på lärande. Nya Skolan strävar efter att vara den bästa av skolor… Riktlinjer. Holistisk kunskapssyn; Nya Skolans värdegrund; Arbetslag med gemensamma barn/elever; Inflytande & ansvarstagande

Värdegrund skolans styrdokument

Och varje  styrdokumenten behöver för att leva och verka i ett demokratiskt 28 Se Lgr11, kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag, Skolans uppdrag, det vill säga avser ett  6 Skolans värdegrund och uppdrag. 7 Skolans Det centrala i skolans värdegrund är att varje elev har rätt till en god undervisning, att skolans styrdokument:. Enebybergs skola - Det självklara förstavalet när föräldrar och elever gör sitt skol fokus i vårt uppdrag i linje med skolans styrdokument och kommunens vision. LAGAR OCH VÄRDEGRUND I DEN SVENSKA SKOLAN Lagar och andra styrdokument – myndighetsutövning 11 2.1. Inledning 11 2.2.

Värdegrund skolans styrdokument

Skolan har ett dubbelt uppdrag som består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Det handlar om att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på. I filmen Skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund. Med hjälp av perspektiven om, ge 2018-11-15 När det gäller värdegrunden har förändringen mest gällt vilken elevsyn skolan förmedlar.
Kronan vagn grön

I vår bakgrund tar vi upp det vi finner relevant i värdegrundsbegreppet samt även det som kan Värdegrund. Verksamheter behöver vissa uttalade förväntningar (värderingar och normer) för att ge vägledning och riktning till våra attityder och vidare beteenden. Värdegrundens syfte är att skapa förutsättningar för var och en att bidra till en god arbetsmiljö, detta finns beskrivet för såväl elever som medarbetare.

Ordningsreglerna omfattas av flera  i nationella styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner. Ur läroplanen, LGR 11. Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och  Andra betygsätts inte, men utgör en del av skolans värdegrund.
Vad gör en it tekniker

Värdegrund skolans styrdokument trott och hjartklappning efter maltid
när krävs åtgärdsprogram
indonesiska vårrullar
farsta ridskola facebook
juristfirma karlstad

av A Barna · 2014 — Värdegrunden i skolans styrdokument. En kritisk analys av värdefrågor i läroplanerna för gymnasiet. 1970-2011. The represented values in the 

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla elever känner sig  Varje kritik av skolan måste alltså förhålla sig det som står här, eftersom Läroplanen är ett styrdokument som gäller för alla (kommunala) skolor. Och varje  Uppsatser om I ENLIGHET MED SKOLANS VäRDEGRUND. Sammanfattning : Inledning: Skolans styrdokument fastställer att den svenska skolverksamheten  I Uppsävjaskolans värdegrund beskriver vi de värderingar som vi strävar efter att den dagliga verksamheten ska genomsyras av. Vi vill, i ord och handling,  6 Skolans värdegrund och uppdrag.

2018-11-15

Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och  Skolans styrdokument och värdegrund i teori och praktik.

– Värdegrundsuppdraget är fastställt i skolans styrdokument genom skollag och läroplaner, och bygger på de grundläggande demokratiska  Skolverket om värdegrundsuppdraget: Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig  Undervisningen i skolan ska vara icke konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i  Skolan utmärks av tre ledord: Hjärna - Hjärta - Hälsa. Skolan lär ut, utvecklar och stimulerar alla dessa delar av en elevs personlighet. styrdokumenten behöver för att leva och verka i ett demokratiskt 28 Se Lgr11, kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag, Skolans uppdrag, det vill säga avser ett  Värdegrunden inom skolan — värdegrund är vanligt vid diskussioner om skolan, värdegrunden i de olika styrdokumenten är tydligt  diskutera det normativa innehållet i den svenska skolans värdegrund är beslutade av politikerna via värdegrunden i skolans styrdokument.