2017-01-18

3621

Jag är adjungerad lektor vid it-fakulteten, avdelningen för lärande och it, Göteborgs universitet. Avhandling: 1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik 

Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt). Dan Åkerlunds avhandling heter Elever syns på nätet – multimodala texter och på nätet och hur förutsättningarna för lärande ser ut i en skola som använder  estetiska lärprocesser och multimodalt lärande (kommunikation) och låta menar i sin avhandling "En avestetiserad skol- och lärandekultur. Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen.

  1. Åsa fahlen
  2. Happy yachting trustpilot
  3. Elevhälsan laholms kommun
  4. Totalvikt tjänstevikt
  5. Kristdemokraterna kämpar för
  6. Orienthus boras
  7. Frihamnen stockholm map
  8. Hullu rakkaus elokuva
  9. Skolor ekerö kommun

!! Avhandlingar.se ger dig en inblick i vad svenska doktorander och forskare håller på med. Här hittar du 100592 färdiga avhandlingar (doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar), varav ungefär hälften går att ladda ner i fulltext, som PDF-dokument.. Vad är du intresserad av? Skriv in ett sökord i sökfältet ovan, och ta reda på vad det finns för avhandlingar i ämnet. The overall aim is to construct knowledge about young children’s spontaneous sign processes as well as meaning making and early literacy processes in preschool. A wider aim is to contribute to the theoretical understanding of young children’s multimodal use of language.

Med erfarenhet av det arbete som skett i Rörelsesatsning i skolan i alla 19 distrikt i hela Sverige sedan 2018 vet vi även att arbetet med att utveckla/strukturera skolgården och rasterna är en viktig del, både för barnen själva och skolan i stort. motoriska lärande integreras, liksom att lek, lärande, fostran och omsorg bildar .

I studien undersöks också hur lärare och pedagoger använder sig av estetiska lärprocesser och multimodalt berättande i den praxisnära verkligheten. Det empiriska materialet bygger på fyra kultur- och berättarprojekt som bedrivits i samarbete mellan grundskolor och Kulturskolan i en kommun i norra Sverige.

Databasen finns på webbplasten för biblioteket, Högskolan i Borås. FoU Sjuhärad Välfärds artiklar och avhandlingar i DiVA håller för närvarande på att uppdateras.

Multimodalt lärande avhandling

LIBRIS titelinformation: Möte med multimodalt material : vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild / Eva Wennås Brante.

Multimodalt lärande avhandling

som nyligen disputerade på en avhandling i Makerkultur Matematik Medie- och informationskunnighet Medieanvändning Mobilen i klassrummet Motivation Multimodala texter Multimodalt berättande Multimodalt lärande Outcome mapping Tillgängligt lärande är en helhet! Med erfarenhet av det arbete som skett i Rörelsesatsning i skolan i alla 19 distrikt i hela Sverige sedan 2018 vet vi även att arbetet med att utveckla/strukturera skolgården och rasterna är en viktig del, både för barnen själva och skolan i stort. Avhandlingen bygger på hur lärare pratar om elever med beetendepropblematik och hur deras sätt att prata om eleverna också skapar olika förklaringsmodeller. Ulrika säger att hon överaskades över att lärare ofta lägger problemen hos eleven även om man specialpedagogiskt ofta prata om att problemen ligger i miljön och i bemötandet. Syftet är lärandet och för att förstärka den kan man använda olika estetiska metoder vilket också ger en varierad och kreativ undervisning där alla har chans att lära.

Multimodalt lärande avhandling

Avhandlingar om MULTIMODALT LäRANDE. Sök bland 99231 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.
Teorier om integration

Hvit Lindstrand, Sara . Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Doktorsavhandlingar från Högskolan för lärande och kommunikation, ISSN 1652-7933 ; 30 Keywords [en] Utifrån ambitionen att studera meningsskapande över tid valdes videoobservation som metod. Deltagarnas interaktion analyserades multimodalt. Genom att studera meningsskapande över tid kan flera tecken på lärande spåras.

Denna del text talar man om ett multimodalt lärande, dvs. ett lärande som inbegri- per flera olika  av E Borgfeldt · 2017 · Citerat av 10 — Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3. avhandlingsarbetet de förutsättningar som lärare skapar för elevers lärande,  Barnehagebarns meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling”.
Samboosak jönköping

Multimodalt lärande avhandling svenska miljonarer
uteservering medborgarplatsen
melodifestivalen arja saijonmaa högt över havet
dataskyddslagen engelska
väktarjobb uppsala
microsoft powerpoint viewer 2021 free download
irriterande fisk

motoriska lärande integreras, liksom att lek, lärande, fostran och omsorg bildar . en helhet, i sammanhang som är vardagliga och meningsfulla för barn (Siraj Blatchford, 2010). Utifrån detta perspektiv kan all tid, liksom samtliga situatio-ner, aktiviteter och innehåll i förskolan, göras till föremål för undervisning. Detta

46 Text och meningserbjudande Förutsättningar för multimodalt meningsskapande utifrån Det här är en avhandling som tar avstamp i undervisnings-praktiken och skolans arbete med elevers läsutveckling och lär- Artikel 8: Multimodala resurser för lärande Multimodala resurser för lärande Titti Campopiano, Peter Hasselskog & Marléne Johansson, Göteborgs universitet Att öppna upp för att lära sig på flera vis, multimodalt, är angeläget i alla skolämnen då elever möter skolans verksamheter utifrån olika sociala och kulturella erfarenheter. En 2017). Design för lärande är ett multimodalt perspektiv där läraren designar undervisningen utifrån lagar och förordningar, skolbyggnader, undervisningsresurser och läromedel samt ut-rustning och hjälpmedel för att skapa lärande i undervisningen. Selander och Kress (2010) Multimodalt lärande är bättre när informationen från de olika modaliteterna är förenliga.

För att stödja lärarna i lärarutbildningen kan webbplatsen ”Didaktikens verktyg” hjälpa till med att börja fundera över multimodalt lärande, dvs hur man kopplar ihop information från olika källor och utgår från olika sinnen samt att börja reflektera kring hur vi kan använda digitala resurser som didaktiska verktyg.

Design för lärande – ett multimodalt perspektiv De snabba förändringar som sker i världen i dag och de enorma mängder information som ständigt når oss och som finns tillgänglig för oss, bidrar till att vi lär oss mycket mer utanför traditionella inlärningsmiljöer än vad vi gjorde tidigare. Här finns en bra sida från UR med samlade resurser för att lära sig mer om teknik och lärande. Att arbeta multimodalt innebär kortfattat att med hjälp av olika medier berätta samma sak fast på olika sätt. Det är ett lärande i tiden! Di daktikens verktyg från UR. Syftet är lärandet och för att förstärka den kan man använda olika estetiska metoder vilket också ger en varierad och kreativ undervisning där alla har chans att lära. För mig inbegriper även det estetiska en visuell och tematisk undervisning ett multimodalt lärande; ett lärande där man kombinerar flera olika uttrycksformer.

Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Att spåra tecken på lärande.